top of page

"Барабан-Буфер-Канат" - методика планування виробництва

Однією з найскладніших завдань на виробництві є планування виробничого процесу та забезпечення оперативного управління на його основі. Існує кілька різних підходів. Ми в рамках даної статті зупинимося на суті і перевагах підходу розробленого теорією обмеження «Барабан-буфер-канат».

Суть методу полягає в максимальному спрощенні задачі: планування виробничих завдань тільки для одного ресурсу, що є обмеженням і забезпечення синхронної роботи всіх інших ділянок. Зрозуміло, що від обсягу випуску цього обмежуючого ресурсу і залежить випуск всього заводу, тому немає необхідності забезпечувати оптимальне завантаження всіх інших центрів і планувати їх роботу.

Терміном «барабан» в ББК позначається виробничий графік внутрішній ресурс обмеженої потужності (РОМ), що визначає продуктивність підприємства в цілому. Так обмеження встановлює темп або ритм роботи всієї компанії, оберігаючи від перевиробництва і перевантаження в необмежених. Це дозволяє забезпечити гнучкість і високий ступінь реакції системи.

«Буфер» в ББК це захисний механізм, що дозволяє максимально використовувати потужність обмежуючого ресурсу (ліквідувати можливі простої) і виконувати замовлення клієнтів в строк. Однак це не предмети, а час. Буфер призначений для того щоб незавершене виробництво надходило за певний час до запланованого початку обробки. Одночасно передбачено механізм контролю над витрачанням буфера і просуванням заготовки, деталі, вузла або виробу по виробничому ланцюжку.

«Канат» - це засіб комунікації дозволяє забезпечити синхронність відпустки матеріалів і швидкість роботи обмеження. Такий механізм дозволяє уникнути надлишків матеріалів у виробничій системі, прискорити виробництво, скоротити запаси і час виконання замовлення. Фактично це план відпустки матеріалів зі складу, який коригується залежно від режимів роботи обмеження.

Даний механізм планування дозволяє:

- Контролювати і управляти виконанням замовлень у встановлені терміни.

- Скоротити час виробничого циклу.

- Скоротити кількість незавершеного виробництва в системі.

Ще однією перевагою даного методу є його гнучкість: ББК можна використовувати як при виробництві на замовлення, так і при виробництві на склад.

На відміну від інших систем ББК націлений на генерацію доходу, а не на зниження виробничих запасів. При цьому використання цього методу дозволяє побачити вузькі місця у виробництві, і сфокусовано вживати заходів щодо вирішення виниклих проблем. При цьому ефект від таких заходів буде моментальним і відчутним. Так застосування методу швидкого переналагодження (SMED) із бережливого виробництва для ресурсу обмеженої потужності (РОМ), миттєво підвищить обсяг випуску всього підприємства. Таким чином, підходи Теорії Обмежень не суперечать, а доповнюють існуючі методики істотно посилюючи ефект від їх застосування.


©Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства

161 просмотр0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все

Komentarze


bottom of page