top of page

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ШКОЛИ

ПІДГОТОВКА ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

Проблема

Випускники шкіл обирають продовження навчання і професію, виходячи з рекомендацій та престижності. При цьому, за нашими дослідженнями, лише один з 30-ти працівників працює за своїми психофізіологічними здібностями, є залучений в роботу та отримує від роботи позитивні емоції. Рівень задоволення впливає на ефективність працівників, а відтак, і на зарплату працівників. Залученість працівника і збільшення зарплати працівника напряму залежить від співпадіння профілю виконуваної роботи і психофізіологічного типу працівника

Чому цей проект здатний вирішити проблему?

У віці 14 - 16-ти років повністю формується характер дитини та її психофізіологічний профіль стає максимально чітким. Якщо своєчасно виявити тип психофізіологічного профілю дитини, то можна у будь-якій галузі економіки і культури знайти для дитини таку роботу, яка буде дитину розвивати, надихати і через забезпеченням максимальної залученості дасть майбутньому працівнику підвищення зарплати і достатній рівень добробуту. Це в свою чергу, призведе до зменшення відтоку працездатного населення в інші країни та підвищити економічний потенціал України.

Ціль проекту:

- Виявити професійні здібності дитини та виявити її психофізіологічний профіль.

- Показати дитині  та батькам шляхи розвитку її комунікаційних навиків у суспільстві та розвитку в цілому. 

- Підібрати найбільш комфортну роботу, яка дозволить максимально ефективно розвиватись та отримувати задоволення від життя. 

bottom of page