top of page
Brit баннер для укранської мови.jpg

Тест  BRIT-System

Що таке тест BRIT  System?

  Це інструмент підвищення ефективності організації, шляхом налагодження процесної структури. 

Результати тестування

- Зменшення дефіциту кадрів.

 

- Збільшується продуктивність працівників за рахунок перерозподілу процесів і передачі працівникам їх

«рідних» процесів.

 

- Покращується емоційний клімат організації за рахунок уникнення конфліктів через впровадження

карти відносин між працівниками.

 

- Прибутковість організації зростає пропорційно зростанню продуктивності. Якщо середня продуктивність організації була на рівні 30%, то протягом року продуктивність зростає до 70%.

Як це працює?

1.Опитуємо працівників організації

2.Розробляємо карти підрозділів з показниками

3.Впроваджуєм процеси  підвищення ефективності організації

Опитуємо працівників організації

1.Організаційні проблеми

2.Стан

процесів

3.Психо-фізіологічні дані працівників

Розробляємо карти підрозділів підприємства

1.Визначаємо стан конфліктності та

структури взаємовідносин між працівниками

2.Розробляємо програму дій щодо підвищення ефективності

організації відносно поточного стану та отриманих показників колективу

Вартість 1 анкети - 85 $

Контактна особа - Михайло Чорний - 0671771705

bottom of page