ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ДІТЕЙ СТАРШОЇ ШКОЛИ

ПІДГОТОВКА ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

Ціль проекту:

- Виявити професійні здібності дитини та виявити її психофізіологічний профіль.

- Показати дитині  та батькам шляхи розвитку її комунікаційних навичків у суспільстві та розвитку в цілому. 

- Підібрати найбільш комфортну роботу, яка дозволить максимально ефективно розвиватись та отримувати задоволення від життя.

Аналіз організації за системою BRIT  System

Це інструмент підвищення ефективності організації, шляхом налагодження процесної структури.

-Зменшується дефіцит кадрів.

 

-Збільшується продуктивність працівників за рахунок перерозподілу процесів і передачі працівникам їх «рідних» процесів.

 

-Покращується емоційний клімат організації за рахунок уникнення конфліктів через впровадження карти відносин між працівниками.

 

-Прибутковість організації зростає пропорційно зростанню продуктивності. Якщо середня продуктивність організації була на рівні 30%, то протягом року продуктивність зростає до 70%.

Розробка інноваційної стратегії розвитку бізнесу через перетворення підприємства у стабільну та надійну еко-систему

- Чітке визначення бачення компанії власниками та керівниками компанії.


- Чітке розуміння стратегічної мети розвитку компанії.


- Аналіз ринку та конкурентів. Побудова аналітичних карт розвитку ринку.

- Проведення стратегічних сесій із залученням керівників і власників компанії.


- Розробка інноваційних підходів у компанії, які дозволять швидко досягти стратегічної мети.


- Зміна позиціонування проектів підприємства та фокусований ребрендинг проектів.