top of page

Світогосподарські зв’язки галицьких областей України


Висвітлено сучасний стан світогосподарських зв’язків галицьких областей України. Охарактеризовано геопросторові відмінності у pозподілі основних показників світогосподарських зв’язків на території досліджуваного регіону. Складено карту типізації адміністративних районів за рівнем участі у світогосподарських зв’язках. Визначено пріоритетні напрямки розвитку світогосподарських зв’язків галицьких областей України.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, міжнародна міграція, міжнародна торгівля товарами і послугами, світогосподарські зв’язки.

Розвиток глобальних та трансформаційних процесів зумовило водночас посилення регіональної інтеграції, що є однією з основ майбутнього функціонування світогосподарських зв’язків. Головною проблемою, яка потребує поетапного розв’язання є оптимізація соціально-економічного розвитку регіону в контексті світогосподарських зв’язків, оскільки останні є основою для повноцінного функціонування економічної та інших сфер суспільства. Низька конкурентоспроможність на світових ринках, а також низька інвестиційна привабливість, виїзд розумної молоді за кордон сильно ускладнює вирішення цих проблем а також реалізацію єдиної політики та інтеграції у європейський та світовий економічний простір збільшує загрозу виникнення регіональних криз та депресивних регіонів у межах галицьких областей України. Об’єктом нашого дослідження є світогосподарські зв’язки галицьких областей України, предметом – геопросторова організація світогосподарських зв’язків галицьких областей України [5].

Головними аспектами дослідження є масштаби та структура міжнародної торгівлі галицьких областей України.

Експорт та імпорт товарів і послуг в галицьких областях України протягом 2000-2011 збільшився в декілька разів, проте на жаль можна констатувати, що імпорт товарів і послуг тут в 3 раза перевищує експорт, а експорт й імпорт послуг в структурі міжнародної торгівлі галицьких областей України займає лише 10%. У структурі експорту послуг Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областях переважають послуги в операціях з нерухомістю під найм та послуги юридичним особам, послуги транспорту та зв’язку і послуги в обробній промисловості. У структурі експорту товарів цих областей переважають група товарів недорогоцінних металів і виробів з них, механічне і електричне обладнання, продукти хімічної промисловості, деревина та вироби з неї. У структурі імпорту послуг галицьких областей України переважають послуги транспорту і зв’язку та послуги в обробній промисловості. В імпорті товарів переважають групи товарів мінеральні продукти, продукти хімічної промисловості та механічне і електричне обладнання.

Серед адміністративних районів у експорті товарів на одну особу у галицьких областях України виділяються Городоцький, Буський, Камянка-Бузький, Стрийський, Калуський, Тисменицький райони, тому що тут розміщені найпотужніші експортоорієнтовані підприємства [2]. Найменше експорту припадає на одну особу в Турківському, Самбірському, Золочівському та Старосамбірському, Косівському, Галицькому, Богородчанському та Тлумацькому та південо-східних районах Івано-Франківської області, а також західних та північно-східних районах Тернопільської області. Тут занепали підприємства і немає великих надходжень прямих іноземних інвестицій (ПІІ), щоб розвивалась промисловість. У географічній структурі експорту країни ЄС – 56%, СНД – 29%, Азії – 10% - її частка зросла на 4% в порівняні з 2010 р.

Рис.1.Географічний розподіл міжнародної торгівлі галицьких областей України


Рис.2.Географічний розподіл ПІІ в галицькі області України

Рис.3. Географічний розподіл міжнародної міграції галицьких областей України


Імпорт товарів на одну особу у галицьких областях України найбільший в Пустомитівському, Городоцькому, Стрийському, Сокальському, Гусятинському, Тернопільському, Тисменицькому, Калуському, Рогатинському районах, найменше в Турківському, Старосамбірському, Сколівському, західних районах Тернопільської області, а також Богородчанському, Тлумацькому та Городенківському, Коломийському, Косівському та Верховинському районах. Тут імпорт переважає над експортом в усіх районах, що є негативною тенденцією і загрожує їх економічній безпеці. У географічному розподілі імпорту товарів на країни ЄС припадає 54%, СНД – 34%, в країни Азії – 7%. У порівняні з попередніми роками зросла частка Азії та країн ЄС, зменшується частка країн СНД.


Іншим аспектом дослідження, є урахування надходження прямих іноземних інвестицій. Найбільше прямих іноземних інвестицій протягом 2000-2011 років було вкладено у Львівську область. При цьому динаміка вкладень у Тернопільську область залишилась майже на рівні 2000 року. У галицькі області України найбільше вкладають країни ЄС в тому числі Польща – 21%, Кіпр – 16%; Німеччина – 6%, Данія – 7%, Нідерланди – 10%.


У галицькі області України найбільше прямих іноземних інвестицій на одну особу припадає у Пустомитівському районі та м.Львові. А також Стрийському, Буському та Кам’янка-Бузькому, Калуському та Тисменецькому районах. У цих районах найбільше модернізуються підприємства та створюються спільні підприємства переважно за спільним капіталом європейських держав (Польща, Німеччина, Нідерланди, Данія, Австрія). Найменше у південних та північно-східних районах Львівської області, в Тернопільській області західні та північні райони. А в Івано-Франківській в Галицькому та південно-західних та південно-східних районах області,які є слаборозвинені в економічному відношенні.


Окремим аспектом дослідження є міжнародна трудова міграція, як частина світогосподарських зв’язків. У галицьких областях вона проявляється найактивніше. З цих областей найбільше в порівняні з Україною виїжджають громадяни до країн Європейського Союзу. Найбільше у Львівській області за 2011 рік виїхало з Турківського, Жидачівського, Миколаївського, Перемишлянського та Жовківського адміністративних районах; у Тернопільській області всі західні райони та Заліщицький, порівняно з іншими областями тут найбільше виїжджають закордон переважно на постійне проживання [3]; в Івано-Франківській області в порівняні з двома іншими областями міграція менша, але найбільша міграція з південно-західних та південних районів області [4]. Головними причинами такої міграції є соціально-економічні: люди бажають покращити своє економічне становище.


Завершальним етапом нашого дослідження є типізація районів за рівнем інтенсивності участі галицьких областей у світогосподарських зв’язках на підставі чотирьох попередніх показників – експорту товарів на одну особу, імпорту товарів на одну особу, надходження прямих іноземних інвестицій на одну особу та відносного сальдо міждержавної міграції. Отож, у Львівській області дуже високий рівень участі має Кам’янка-Бузький район, високий - Городоцький, Яворівський, Стрийський, Жидачівський, Буський райони, дуже низькою є участь Старосамбірського та Сколівського районів; в Івано-Франківській області дуже високий рівень має Калуський район, високий Тисменицький та Рогатинський райони; дуже низьку участь мають Косівський, Богородчанський, Тлумацький та Городенківський райони; у Тернопільській області вище середнього рівня загалом немає, а середній рівень мають Тернопільський, Шумський, Гусятинський, Чортківський, Борщівський районах, дуже низький рівень у Кременецькому, Лановецькому, Збаразькому, Підгаєцькому та Монастирських районах області. Можна сказати, що найбільш економічно розвинені райони, у яких розміщені головні продуценти області мають найбільший рівень участі у світогосподарських зв’язках, а найменший рівень участі промислово слабкі райони.

Рис.4.Рівень участі адміністративних районів галицьких областей у світогосподарських зв’язках.

Отже, галицькі області України характеризуються високим ступенем залежності від світової економіки загалом, та середньоактивною участю в світогосподарських зв’язках .

Список використаних джерел

1. Статистичний щорічник 2011. Львівська область. 1 частина. Львів. – Головне управління статистики у Львівській області. 2012

2. Статистичний щорічник 2011. Райони та міста Львівської області. 2 частина. Львів. – Головне управління статистики у Львівській області. 2012

3. Статистичний щорічник Тернопільської області 2011. Тернопіль. – Головне управління статистики у Тернопільській області. 2012

4.Статистичний щорічник Івано-Франківської області 2010. Івано-Франківськ. – Головне управління статистики у Івано-Франківській області. 2011

5. Шаблій О.І. Основи суспільної географії / Fundamentals of Human Geography: підручник для студ. вищих навчальних закладів/ О.І.Шаблій. – 2-ге видання. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 296 с.


Автор - Михайло Чорний


©Аналітично-інформаційний центр стратегічного розвитку суспільства

34 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page